Можете да наемете работници от Индия, Непал, Узбекистан, Виетнам и Молдова.

За срок от 3 месеца за хотелиерство, ресторантьорство и земеделие и за срок от 3 години за всички други сектори.

Процедурата отнема от 2 до 3 месеца.

Работодателят трябва да осигури достатъчно работа, транспорт до работното място и квартира (режийнте разходи може да са за сметка на работника).

Транспортните разходи са за сметка на работника.

Не. Работникът има право да работи само за конкретния работодател, за който е издадено работното разрешително.

Има изпитателен срок в които можете да освободите работника и той да бъде заменен с нов.

Уай Ес Пи Джоб Солюшън съдейства за:

  • издаване на работно разрешително
  • издаване на застраховка за 3 години
  • издаване на виза
  • превод на документи
  • обработка на документи
  • подбор на кандидати
  • организация на пътуването
  • съдействие при проблеми

Работниците са на разположение за 6 дневна работна седмица, 8 часов работен ден и също така имат готовност за допълнитени часове. Месечното възнаграждение, което очакват, е в размер на 1400-1500 лева нетно заплащане.

Ако имате повече въпроси, моля свържете се с нас 02/9743249

Ние се грижим за нашите клиенти.