Ако сте български работодател и имате нужда от работници от Молдова, ние можем да ви помогнем.

Работници от Молдова

Кои сме Ние?

„Уай Ес Пи Джоб Солюшън“ ЕООД е посредническа фирма с двайсетгодишна история. Занимаваме се с организирането на временна и постоянна работа в България и чужбина, търсенето и намиране на подходящ персонал за всеки работодател и място. Водени от стремежа за предоставяне на висококачествени услуги, нашата основна цел винаги е била да селектираме най-подходящите работници за нуждите на различните бизнес сектори, като в същото време се стремим всеки наш кандидат да остане удовлетворен от работната си позиция.

Защо да изберете нас?

 • Лиценз за подбор на персонал
 • Офиси в България, Румъния и Молдова
 • Вежливо, професионално и компетентно обслужване към всеки работодател и кандидат за работа
 • Прозрачност и коректност
 • Улеснена и постоянна комуникация
 • Съдействие при възникнали проблеми
 • 20 години опит като агенция за подбор на персонал

С какво можем да Ви помогнем?

Поради недостиг на кадри в различни сектори в България, правителството разшири възможностите за внос на работници у нас. С оглед на високата безработица и наличието на квалифицирани и неквалифицирани кадри в страните извън Европейския Съюз, Молдова е една от най-подходящите страни за подбор на сезонни и временни работници. Ние от Уай Ес Пи и представителният ни офис в Молдова (град Кишинев) можем да организираме подбор на кадри за вашия бизнес по зададени от вас изисквания.

За какъв работен период можете да наемете работници от Молдова?

 • За сезонна работа под 90 дни – обслужващ персонал за хотели и ресторанти,  земеделски работници;
 • За временна работа до 1 година – работа в складове, заводи, големи вериги магазини, фабрики, пакетажни цехове, шивашки предприятия и др.

Процедура по наемане и необходими документи:

Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на територията на Република България само, ако пребивават на законно основание на територията на страната, което се удостоверява със съответно разрешение за пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи, и/или след издаване на съответно разрешение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до българския пазар на труда.

 • Сезонни работници - от началото на тази година сезонни работници от държави извън Европейския съюз могат да се наемат за 90 дни по облекчена процедура. Редът е следният: работодателят подава заявка към Агенцията по заетостта, като преди това е сключил трудов договор със съответните работници. До 2 седмици агенцията трябва да разреши или не пристигането им у нас. Българският работодател е задължен да сключи здравна застраховка за чужденците, да покрие транспортните им разходи, както и да им осигури квартира.
 • Временни работници – Необходимо е единно разрешение за пребиваване и работа, което се издава от Министерството на вътрешните работи. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта решение за разрешаване на достъпа до българския пазар на труда. Разрешението се издава за срок до 1 година, а когато срокът на трудовия договор е по-малък от една година, разрешението се издава за срока на продължителността на договора. Възможно е срокът на решението да бъде продължаван до 12 месеца, когато са налице основанията за първоначалното му предоставяне и няма прекъсване в заетостта, като общата продължителност не може да надвишава три години. Таксата за предоставяне или продължаване на решението за достъп до пазара на труда на работници от трети държави е 400 лева. Таксата е в приход на държавния бюджет, заплаща се по банков път и не подлежи на връщане.