Като пионери в областта на набирането на таланти, ние придържаме най-строгите стандарти за съответствие, етика и методологии. Тук представяме нашите насоки, които включват нашата политика за оплаквания, политика за защита на данните, политика за равни възможности и политика за съвременно робство.

Политика за оплаквания

Нашата политика за оплаквания подчертава прозрачността и справедливостта. Ние ценим Вашата обратна връзка и предоставяме структуриран процес за разглеждане на оплаквания, гарантирайки Вашата удовлетвореност и доверие в нашите услуги.

прочети повече

Политика за защита на данните

Нашата политика за защита на данните подчертава нашия ангажимент за защита на Вашата информация. Ние отдаваме приоритет на прозрачността и спазваме строги насоки, за да защитим Вашата поверителност и сигурност на данните.

прочети повече

Политика за равни възможности

Нашата политика за равни възможности отразява нашия непоколебим ангажимент към справедливост и разнообразие. Предоставяме равен достъп и възможности за всички, създавайки обединителна и уважителна среда.

прочети повече

Политика за съвременно робство

Нашата политика за съвременно робство илюстрира нашето посветено усилие за изкореняване на експлоатацията. Поддържаме нулева толерантност към съвременното робство и активно работим за гарантиране на етични и отговорни практики във всички аспекти на нашата дейност.

прочети повече