• 25 години опит Нашата агенция притежава 25 години опит в подбора на персонал, демонстрирайки надеждност и ефективност.
 • Офиси Офиси в България, Румъния, Молдова, Узбекистан, Индия, Непал и Виетнам
 • Лицензи за подбор на персонал Разполагаме с лицензи за подбор на персонал, гарантиращи качество и професионализъм в процеса.
 • Прозрачност и коректност Ние ценим прозрачност и коректност във всяка сделка и взаимоотношение с клиенти.
 • Професионализъм Професионално, компетентно и вежливо обслужване към всеки работодател и кандидат за работа
 • Персонално отношение Индивидуален и внимателен подход към нуждите и очакванията на всеки един кандидат.
 • Подбор на кандидати Подбор на кандидати за нуждите на различните бизнес сектори-инженери, механици, оператори, технолози, шофьори, заварчици, строители, шлосери, общи работници и други
 • Обработка на пълния комплект документи Обработка на пълния комплект документи
 • Легално пребиваване Легално пребиваване на работниците според законодателството на страната
 • Организация на пътуването Ние планираме и организираме пътуването, като осигуряваме комфорт и гладкост на прехода.
 • Подробен уебсайт Нашата уеб страница е добре структурирана, предлага обширна информация и лесен достъп.
 • Улеснена и постоянна комуникация Улеснена и постоянна комуникация: e-mail, Skype, WhatsАpp, Facebook, Messenger, стационарни телефони, мобилни телефони, viber, поща, куриер.
 • Решаване на проблеми Предоставяме помощ при възникнали проблеми и активно работим за тяхното бързо и ефективно решаване.